پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2012

اعتراضات درجریان و وسیع امروز در اسپانیا٬ لهستان و پرتقال علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی و تظاهرات وسیع در شیلی برای تحصیل رایگان

تصویر
لیسبون · پرتقال
مادرید· اسپانیا
ورشو · لهستان
ویدئو كلیپی از اعتراضات در اسپانیا
همچنین روز گذشته (٢٨ سپتامبر) در شیلی برای تحصیلات رایگان اعتراضات وسیعی برپا شد  سانتیگو ـ شیلی ==============================================
سال ٢٠١٢ · سال اعتراض در همه جا


بسیج قطب سوم

تصویر
ساعاتی پس از ارسال نوشته زیر به مطبوعات خبر آتش زدن مركز تروریسم اسلامی انصار الشریعه در بنغازی توسط مردم باعث دلگرمیم شد و مصداق فراخوان زیر بود·٢١ سپتامبر ٢٠١٢
اسلام سیاسی به دو شاخه اصلی تقسیم شده است· هر دو شاخه تمام مختصات اسلام سیاسی٬ یعنی سرمایه داری اولترا راست٬ مذهبی٬ ضد زن٬ ضد كودك٬ ضد كارگر٬ ضد آزادی بیان و تروریست در سیاستهای داخلیشان٬ رو به مردم ساكن كشورهای اسلام زده٬ را دارند· آنچه كه طی بیش از یكدهه گذشته تحت الفظی بعنوان تروریسم اسلامی بكار برده میشود عملیات تروریستی آنها در مقابل غرب است· هدف این عملیات نهایتا سهم خواهی بورژوائی خاورمیانه از سیستم جهانی سرمایه داری٬ برای انتگره شدن و یك فونكسیون متعارف بود و هست· حال٬ یك جناح از اسلام سیاسی سوت پایان تروریسم (تا آنجا كه به حملات تروریستی علیه غرب برمیگردد) را با حاكمیت در مصر٬ با سهم گرفتن در قدرت سیاسی در تونس و لیبی پسا انقلابات ٢٠١١ زده است و دیگری به سردمداری جمهوری اسلامی همچنان به جنگ تروریستی با غرب تكیه دارد· ضرورت تروریسم اسلامی جمهوری اسلامی با غرب در دنیای پسا انقلابات خاورمیانه در اصل مشكلات داخلی است· اگر…

كاریكاتور محمد در شمارۀ امروز مجلۀ چارلی هبدو · فرانسه

تصویر
١٩ سپتامبر ٢٠١٢ عنوان :٢ دست نزدنی ها محمد: نباید بخندید


عروج و سقوط تروریسم: از یازده سپتامبر ٢٠٠١ تا یازده سپتامبر ٢٠١٢

تصویر
سیر اضمحلال تروریسم اسلام سیاسی كه نتیجۀ بمیدان آمدن قدرتمند نیروی سوم در انقلابات خاورمیانه بعلاوۀ موقعیت تدافعی جاری دژهای آن در سوریه و ایران است٬ ضرورت یك حركت پر سروصدا جهت تنازع بقا را برای نیروهای تروریستی اسلام سیاسی فراهم كرد· بنظر میاید كه این حركت را میتوان در زمرۀ آخرین نبردهای مرگ و زندگی تروریسم اسلامی بحساب آورد·
بنظر من٬ پروپاگاندای جاری و جنگی نتانیاهو در حمله به پایگاههای هسته ای جمهوری اسلامی٬ این تنها دژ دولتی سرپای تروریسم اسلامی٬ ماشۀ این ضرورت را كشید٬ كارت دعوت را برای تروریسم اسلامی صادر كرد· باید بخاطر داشت كه موقعیت راست افراطی و نژادپرست دم و دستگاه اسرائیل بهمان اندازۀ اسلام سیاسی متزلزل و درحال اضمحلال است· بدون تروریسم اسلامی٬ راست افراطی نیز علت وجودی سیاستهای جنگ طلبانه خود را از دست میدهد· اینكه نهایتا چه بهانۀ خاصی برای انجام عملیات لازم بود علی السویه است٬ آیا جمهوری اسلامی در پس تهدیدات "انتقام شدید" از بستن سفارتش در كانادا تاریخ قطعی این حمله را مشخص كرد؟ ممكن است آری٬ ممكن است نه· هر چه كه بود٬ علت این عملیات اعتراض به یك فیلم ضد اسلامی…

جدلی دوستانه دربارۀ اعدام· شما؟

تصویر
پس از انتشار خبر ترور یازده سپتامبر جمهوری اسلامی٬ اعدام صادق مرادی٬ در ملا عام در تهران٬ دوستی نظری را مطرح و پاسخی گرفت· نظر شما چیست؟
من: عقرب سیاه٬ صادق مرادی٬ فریاد زد: "من بي گناهم" ··· و رفت!
نظر دهنده:آه ای آسمان ها بگریید که پاک زادی به دیار نیستی شتافت! فقط همین مونده که به نام آزادی، مشتی جانی بی شرافت رو "انسان" به حساب بیاریم. اگر مادر شما هم یکی از آن قربانیان بود بدینسان مرثیه سرایی می کردید!؟
من:«اگر مادر شما هم یکی از آن قربانیان بود بدینسان مرثیه سرایی می کردید!؟»
اولا اگر مادر من یكی از قربانیان بود٬ مرا نبابد قاضی كنند· جامعه باید فاصله بگیره و صلاح جامعه را در نظر داشته باشه نه انتقام جوئی فردی را· دوما صلاح جامعه٬ خاتمه دادن به قتل عمد دولتی٬ یعنی اعدام است· قتل صرفنظر نظر از اینكه چه كسی و به چه علتی انجام بده یك عمل بغایت شنیع و ضد انسانی است· قتل مجرم همانقدر ضد انسانیست كه قتل قربانیان توسط مجرم· خطا را با خطا جواب نمیدن·
دست آخر اینكه٬ هدف سیستم "قضائی" جمهوری اسلامی ترور است· مجرم باشی یا نباشی٬ با مدرك یا بدون مدرك "یكی را باید …

یازده سپتامبر سالگرد تروریسم اسلامی در آمریكا و تروریسم آمریكائی در شیلی

تصویر
بنظر میاد یك رقابتی در انتخاب سالگرد یازده سپتامبر در دنیای مجازی وجود داره· ضد امپریالیستها٬ ضد آمریكائیها و اسلام سیاسی تلاش میكنند كودتای سال ١٩٧٣ در شیلی را یادآوری كنند و عامدانه جنایت وحشیانۀ اسلام سیاسی در برج دو قلوی نیویورك را نادیده میگیرند· از طرف دیگه دست راستیهای غربی٬ خصوصا نژادپرستان فقط از یازده سپتامبر ٢٠٠١ یاد میكنند· كودتای ١٩٧٣ اثبات دیگری بر تروریسم آمریكائی است ولی تاثیر جهانی ای كه توحش اسلامی در نیویورك مرتكب شد را ندارد· تازه بعد از جنایت اسلامیون در آمریكا بود كه حمله تروریستی ارتش آمریكا به عراق و كلا نظامی كردن تمام جهان ممكن شد + دنیا تا نزدیك به یكدهه شاهد و قربانی تروریسم اسلامی شد· بنظر من هر دو مورد را باید بخاطر آورد (این عكس یك نمونه آن است) ولی تناسب را نباید از دست داد· و در هر صورت٬ دورۀ تروریستها بسر آمد· ما قطب سوم انسانیت و انقلاب هر دو نیروی تروریستی٬ یعنی میلیتاریسم آمریكا و تروریسم اسلامی٬ را با انقلابات خود بشكست كشاندیم· زنده باد انسانیت و انقلاب٬ نابود باد سرمایه داری٬ چه در شرق و چه در غرب٬ چه در شمال و چه در جنوب

بستن سفارت جمهوری اسلامی در كانادا و خوشحالی ما

تصویر
ما كمونیستها از موقعیكه پامون به كانادا رسید جلوی سفارت یا بهتره بگم لانۀ جاسوسی و ترور جمهوری اسلامی رفتیم٬ گوجه گندیده به در و دیوراش پرتاب كردیم٬ خواهان بستن این لانۀ جاسوسی شدیم.این دولت كانادا بود كه هر بار میامد از سفارت جمهوری اسلامی دفاع میكرد٬ بمحض اینكه روی پیاده روی جلوی سفارت میرفتیم ما را بجرم "ورود به حریم شخصی سفارت" دستگیر میكرد و پرونده برامون درست میكرد و غیره.ما كه از رو نرفتیم.حالا٬ معلومه كه از بسته شدن این لانۀ جاسوسی خوشحالیم و میتونیم یك خورده نفس راحت تری توی كانادائی كه این سفارت كارش سازماندهی جاسوسهاش در بین پناهنده ها و مهاجرها بود٬ بكشیم.مشخصه كه دلایل ما برای این خوشحالی كاملا با دیپلماسی جنگی دولت كانادا متفاوت است.
ما نه تنها از دولت كانادا٬ كه از دول اروپائی و هر جای دیگه كه پامون بهشون رسیده خواهان ایزوله كردن سیاسی جمهوری اسلامی٬ خواهان آفریقای جنوبیزه كردن جمهوری اسلامی بودیم و هستیم•
اما خام هم نیستیم.میدونیم كه بستن سفارت در شرایط خیلی خاضی صورت میگیرد٬ و اساسا به دو علت: ١) یا یك فشار قوی از پایین وجود داره كه دولتها ناچار به بستن سفارت …

یك سئوال از رضا پهلوی: آیا در آستانه سالگرد كشتار ١٧ شهریور ٥٧ توسط پدرتان٬ آنرا محكوم میكنید یا خیر؟

تصویر
در آستانۀ سالگرد كشتار ١٧ شهریور٬ رضا پهلوی بیاد همبستگی كنیم افتاده است! همبستگی با چی٬ با چه كسی؟ اگر ایشون راست میگه بیاد در عمل نشان بده كه به یك حداقل هائی پایبنده: جناب رضا پهلوی كشتار ١٧ شهریور ٥٧ توسط شاه٬ پدر تان٬ را محكوم كن·


: بقول حمید تقوائی  لازمست در برابر طرفداران تمامیت ارضی و حقوق بشر و دموکراسی و انتخابات آزاد و بویژه شخص رضا پهلوی این سئوال راقرار بدهم که نظرشان در مورد سرکوبگریها و جنایات آریامهری چیست؟ آیا تصور و تلقی ایشان از دموکراسی و حقوق بشر همانست که محمدرضا شاه داشت و به آن عمل میکرد؟ آیا سرکوب و قلع و قمع تشکل های کارگری و یا هر نوع حزب و سازمان سیاسی، ایجاد فضای سانسور  و اختناق، شکنجه و اعدام خسرو روزبه ها و خسرو گلسرخیها و صدها مخالف دیکتاتوری آریامهری در سیاهچالهای ساواک و کشتار مبارزین شریفی نظیر بیژن جزنی و ۸ زندانی سیاسی دیگر که مخفیانه در سال ۵۴ در تپه های اوین تیرباران شدند و صد ها مورد جنایت دیگر در زندانهای آریامهری و کل دستگاه شکنجه و سرکوب و آدمکشی ساواک از نظر شاهزاده و طرفدارانش محکوم است و یا تنها بخشی از "اشتباهات شاه فقید" است؟ ن…

مخرج مشترك قتل عامهای: ١٧ شهریور شاه٬ دهه ٦٠ ج ا٬ معندچیان آ جنوبی و مردم سوریه

تصویر
توجه: متن زیر و عكس بالا در فیس بوك توسط آی دی "انقلاب انسانی" منتشر شده است
نویسنده:  انقلاب انسانی
آیا آن کسانی که جاوید شاه می گویند با دیدن این تصویر باز می توانند با موضعی خردمندانه بر سر حرف خود بمانند؟ نظام شاهی که این چنین دست به کشتار مردم زد و سران نظامی آن با جایگزین کردن خمینی با شاه این پروژه ضد انسانی حفظ سرمایه داری در ایران را برای سود خودشان اجرا کردند باید جاوید باشد؟واضح است که مردم ایران دوبار از یک سوراخ نیش نمی خورند و دوباره دور باطل شاه و آخوند را در راه حفظ ساختار دیکتاتوری نظامی نخواهند پذیرفت!
چکیده: دیکتاتوری های خونین سرمایه داران نظام پهلوی،جمهوری اسلامی،بشار اسد و دیکتاتوری سرمایه داران در افریقای جنوبی که با نام دموکراسی(!) به مردم تحمیل شد و می شود از نظر هدفشان تابع هدف واحدی هستند و آن حفظ سود طبقه سرمایه دار حاکم است. نظام هایی که برای تحمیل استثمار و بی حقوقی به مردم و کار کشیدن از آنها، حاضر به کشتار بی رحمانه آنها هستند.این نوشته بحث را بر یگانگی ماهیت نظام پهلوی و جمهوری اسلامی متمرکز می کند و به افشای نقاط کلیدی مشترک بین این دو نظام می…

در سراسر جهان در مقابل توحش دولت لعنتی آفریقای جنوبی بایستیم والا فردا تو و من را گلوله باران میكنند

تصویر
دیروز دوشنبه سوم سپتامبر ٢٠١٢ ٬ دولت آفریقای جنوبی ٤ كارگر اعتصابی معدن طلای گلد وان واقع در "شرق مودر" را با گلوله مشقی زخمی كرد. حال یكی از زخمی شدگان وخیم است. این معدن متعلق به نوۀ ماندلاست كه پسر برادر (یا خواهر) جاكوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی نیز هست. آنچه كه در آفریقای جنوبی میگذرد یك نمایش عمدا علنی توحش سرمایه است. میخواهند به دنیا نشان دهند كه راست راست جلوی چشم ما میكشند٬ فیلمش را در رسانه ها منتشر میكنند و سپس كارگران را به اتهام قتلی كه خود مرتكب شده و همه جا منتشر كرده اند٬ با اتكا به یك قانون نژادپرستانه دستگیر و محاكمه میكنند. میخواهند بگویند كه نه تنها شرم نمیكنند كه باز هم شلیك میكنند و میكشند.
باید با تمام قوا در مقابل این توحش ایستاد در غیر اینصورت این گلوله ها فردا در آمریكا٬ كانادا٬ آسیا٬ اروپا٬ استرالیا نیز بر ما شلیك میشود. با تمام قوا از كارگران معادن آفریقای جنوبی حمایت كنیم و خواهان دستگیری و محاكمه فوری تمامی عوامل جنایت دولتی و خصوصی و پلیس متوحش شویم.
زنده باد همبستگی بین المللی با كارگران مبارز و حق طلب معادن آفریقای جنوبی
منابع خبر:
http:/…

نه فراموش میكنیم نه میبخشیم: یادمان كشتار دهه ٦٠٬ قتل عام ٦٧

تصویر
“فکر ميکنم ٦٠-٧٠ درصد مردم کسانى هستند که ٣٠ خرداد را يادشان نيست. ولى اين مقطع مهمى در پيدايش جمهورى اسلامى است. ما ميخواهيم اين را به نسل امروز در ايران و جهان يادآورى کنيم که جمهورى اسلامى که امروز سر کار است محصول يک جنايت بزرگ ضد بشرى است. اين اولا بايد بخاطر بيايد، ثبت باشد، گفته شده باشد، و افشا بشود و فراموش نشود”٬ منصور حكمت·
"آن دو سال و نيمى که از ٢٢ بهمن ٥٧ تا ٣٠ خوداد ٦٠ ميگذرد، به معنى اخص کلمه هنوز دوره حکومت جمهورى اسلامى نيست.. يک دوره نسبتا باز فعاليت سياسى است که دولت زورش نميرسد وسيعا سرکوب کند، هر چند چماق دارى هست، چاقو کشى هست، اسلاميگرى هست. خلخالى همان موقع براى رژيم جلادى ميکند، با اين وجود رژيم اين قدرت را ندارد که جنبش همچنان رو به اعتلاء مردم را به آن شدت سرکوب و خنثى کند. احزاب سياسى از همه جا سردر مياورند، کتابهاى مارکس و لنين همه جا بفروش ميرسد، سازمانهاى کمونيستى روزنامه منتشر ميکنند، شوراهاى کارگرى بوجود ميايند، سازمانهاى مختلف زنان بوجود ميايند، موج اعتراضى بالا ميگيرد. تا اينکه در ٣٠ خرداد ٦٠ که يک کودتاى خونين ضد انقلابى - اسلامى صورت ميگيرد. ه…

در تعریف از مرسی مصر دقیق باشیم

تصویر
درسته كه گفته های مرسی كاسه كوزۀ جمهوری اسلامی را تاحدی بهم ریخت· اما یادمان باشد كه مرسی ضمن اینكه رقیب جمهوری اسلامی در خاورمیانه است اما از اونجا كه هر دو به جنبش اسلام سیاسی تعلق دارند٬ جمهوری اسلامی را برادر ناخرد میداند· یادمان باشه كه مرسی: اولا مشروعیت جمهوری اسلامی را با رفتنش به سیرك غیر متعهدین تایید كرد· دوما با جمهوری اسلامی اتمی موافقت كرد· و سوما مرسی در مخالفتش با اسد داره سنگ اخوان المسلمین در سوریه را به سینه میزنه· میخواد "اسلام مصالحه گر با غرب" را تقویت كنه و مثل مصر به حاكمت برساند٬ بیخود نیست سبزای اصلا طلب خیلی دوسش دارن٬ نیگا چه الله و اكبری میگه!

نژاد پرستی ایرانی ممنوع! "كهكشان بدور ایران نمیچرخد"

تصویر
خواندن برخی از كامنتها درحاشیۀ نشست مرتجعین غیر متعهد در تهران آدم را یاد سازمانهای فاشیستی میاندازد· به این نمونه ها توجه كنید:
١) "سران قبایل آفریقا را به اسم : سران کشورهای غیر متعهد به خورد ملت ایران دادن"
٢) "توگو (فحش نیست) -ترینیداد و توباگو (اینم فحش نیست) -زامبیا -گابون -اریتره -موریس -لسوتو -گینه بیسائو (با گینه باسائو اشتباه نشود) -فیجی -نامیبیا -باربادوس -بنین -دومینیکن (متشکل از دوتا "مینی‌کن") -بوتسوانا -کیپورد (منظور کیبورد کامپیوتر نیست. شوخی هم نمیکنم) -بوتان -تیمور -سنت وینسنت و گرادیَن (نام نوعی ویسکی) -گرانادا -تانزانیا -پابوا -بلیز -مالاوی -وانوآتو -باهاماس -بروندی -کنگو (اینم فحش نیست) -چاد -سیشل .آخه کی میاد مثلن رئیس جمهور "بلیز" رو ترور کنه!؟"
٣)" نصف این كشورایی كه دعوت شدن از قبیله های آدم خوارن"٤) شاه ایران 65 میلیون تومان خرج جشنهای ۲۵۰۰ ساله کرد که اقتدار و بزرگی کشور ما رو یه جهان نشون بده و برامون آبرو بخره و تمام شرکت کنندگان از بزرگترین و قدرتمند‌ترین و ثروتمندترین کشورهای جهان بودند نه کشور رو تعطیل کرد …

تحریم اقتصادی خیر٬ بایكوت سیاسی آری٬ جمهوری اسلامی سرنگون

تصویر
در ویدئوی ضمیمه حسن داعی بدرست لابیستهای جمهوری اسلامی و ضدامپریالیستهای هپروتی را كه به بهانه تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی را تبرئه میكنند افشا میكند· اما حسن داعی تلویحا از بایكوت اقتصادی آمریكا و غرب حمایت میكند·
اینكه لابیستهای جمهوری اسلامی میخوان از تحریمها سو استفاده بكنند٬ شكی نیست· اینكه جمهوری اسلامی  عامل اصلی گرانی و كمبود دارو و مواد غذائی٬ فقر و بدبختی در ایران است هیچ شكی نیست· اینكه جمهوری اسلامی سالانه صدها میلیون دلار خرج سركوب ما مردم میكند٬ برای نشست بی قیدها (غیر متعهدها) صد میلیون دلار خرج كرده و برای خرید مواد اتمی و تسلیحات پول داره اما برای وارد كردن  مرغ و داروی مردم "پول نداره" هم هیچ شكی نیست· بالاخره اینكه آنجا كه  آمریكا صدور مواد غذائی و دارو را به ایران تحریم نكرده٬ مثبت است·
اما وقتی غرب نفت و منابع درآمدهای غیر تسلیحاتی را تحریم میكند٬ ایران را از سیستم بانكی حذف میكنه٬ معلومه كه جمهوری نكبت اسلامی قبل از غذا و دارو برای مردم بفكر اسلحه میفته· معلومه كه تحریم نفت و انسداد بانكی را بهانه ای برای مظلوم نماییش میكنه· ضمن اینكه جمهوری اسلامی را د…