پست‌ها

نمایش پست‌ها از July, 2012

توجه: بدام جمهوری اسلامی نیفتید܂ افشای عكسهای قلابی جمهوری اسلامی از میانمار

تصویر
عباس گویا
٢٦  ژوئیه ٢٠١٢

این نوشته قصد تجزیه و تحلیل درگیریهای مذهبی در برمه (میانمار) و فاكتورهای دخالتگر در آن را ندارد بلكه صرفا جهت افشای تلاشهای مذبوحانه جمهوری اسلامی در اشاعه دروغ و انحراف افكار عمومی بتحریر در میاید·
١) عكسهائی قلابی از طرف جمهوری اسلامی و خصوصا رجانیوز٬ این ارگان بسیج٬  در فیس بوك تحت عنوان "قتل عام مسلمانان میانمار" دست بدست میشوند· این عكسها هیچ ربطی به دعوای جاری در برمه (میانمار) ندارد
٢) جمهوری اسلامی و سایر نیروهای اسلام سیاسی بدنبال انحراف افكار عمومی از سوریه و ایران به برمه هستند تا با بدون دغدغه افكار عمومی مردم سوریه را سلاخی و مردم ایران را سركوب كنند
٣) آمار و ارقام منتشرۀ جمعیت "مسلمان" برمه و كشتار ها نیز قلابی هستند· كل جمعیت منتسب به مسلمان در برمه كمی بالای ٢ میلیون نفر ولی جمعیت منتسب به مسلمان در منطقه اراكان كه با بودآیئست ها درگیرند هشتصد هزار نفر است(٢)· جمهوری اسلامی این ٨٠٠ هزار نفر را به ٨ میلیون تبدیل كرده است(عكس زیر)!
٤) تعداد كشته شدگان: اگر چه حتی یكنفر هم زیاد است٬ و اگر چه همه اذعان دارند كه تخمین دقیق ممكن نی…

بیاد آنروزها: نماز جماعت به امامت محمد رضا پهلوی

تصویر