اوج تحقیر انسان: پابوسی شاه· شاه "سنت" تحقیر انسان را نهادینه كرد


و جمهوری اسلامی آنرا به عرش اعلا رساند· بقولی دست و پا بوسی چابلوسانه یا اجباری بزرگترین گناه و کریه ترین صفت بیمار گونه شاه بود که بر مردم ایران تحمیل کرده بود . شاه پیوسته مردم را تحقیر و خوار میکرد, غرور انها را می شکست و این سر شکستگی را آنچنان نهادینه کرده بود که اثار ان هنوز محسوسند. شاه تنها دیکتاتور معاصر بود که مقامات کشوری و نظامی را مجبور به دست بوسی میکرد. حتی امرای ارتش, بر خلاف عرف و سلام نظامی خاص خود ،مجبور به این عمل شنیع بودند
نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

مردم عقبمانده یا حاكمیت ارتجاعی؟

مرعوب نشویم! درباره "انتخابات" اخیر

بافت سنی اپوزیسیون