تحریم اقتصادی خیر٬ بایكوت سیاسی آری٬ جمهوری اسلامی سرنگون


در ویدئوی ضمیمه حسن داعی بدرست لابیستهای جمهوری اسلامی و ضدامپریالیستهای هپروتی را كه به بهانه تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی را تبرئه میكنند افشا میكند· اما حسن داعی تلویحا از بایكوت اقتصادی آمریكا و غرب حمایت میكند·

اینكه لابیستهای جمهوری اسلامی میخوان از تحریمها سو استفاده بكنند٬ شكی نیست· اینكه جمهوری اسلامی  عامل اصلی گرانی و كمبود دارو و مواد غذائی٬ فقر و بدبختی در ایران است هیچ شكی نیست· اینكه جمهوری اسلامی سالانه صدها میلیون دلار خرج سركوب ما مردم میكند٬ برای نشست بی قیدها (غیر متعهدها) صد میلیون دلار خرج كرده و برای خرید مواد اتمی و تسلیحات پول داره اما برای وارد كردن  مرغ و داروی مردم "پول نداره" هم هیچ شكی نیست· بالاخره اینكه آنجا كه  آمریكا صدور مواد غذائی و دارو را به ایران تحریم نكرده٬ مثبت است·

اما وقتی غرب نفت و منابع درآمدهای غیر تسلیحاتی را تحریم میكند٬ ایران را از سیستم بانكی حذف میكنه٬ معلومه كه جمهوری نكبت اسلامی قبل از غذا و دارو برای مردم بفكر اسلحه میفته· معلومه كه تحریم نفت و انسداد بانكی را بهانه ای برای مظلوم نماییش میكنه· ضمن اینكه جمهوری اسلامی را در اینموارد باید افشا كرد اما تحریم نفت و انسداد كلی ایران از سیستم بانكی جهانی مادام كه خود مردم مبتكر اینكار نباشند اشتباه است· راستش آمریكا خودش هم همین كار را داره میكنه· همین حالاش بیش از ٦٠ درصد بودجه آمریكا خرج تسلیحاتشه· وقتی هم كه به بحران دچارشد٬ بجای كاهش بودجه نظامی یا ریخت و پاش برای میلیاردرها٬ از رفاه اجتماعی مردم زد· بیخود نبود كه جنبش اشغال راه افتاد·

در ثانی٬ چه كسی آمریكا و سایر دول غربی را دعوت كرده بود كه ایران را تحریم اقتصادی كنند٬ مردمی كه علیه جمهوری اسلامی میجنگند؟خیر·  اگر مردم به اون روز برسند كه خودشان تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی را بخوان٬ مثلا شیرهای نفت را ببندند٬ تحریم اقتصادی در چنین سطحی  موجهه· ولی تحریم جاری هیچ ربطی به مردم و خواسته هاشون نداره·  بر سر مناقشه دول است٬ نه منافع مردم·

بنظر من موضع درست  این است: تحریم هرگونه خرید و فروش تسلیحات و كمكهای نظامی  به یا از جمهوری اسلامی باضافه انسداد حسابهای بانكی تمام اعضای حكومت جمهوری اسلامی· غیر از این٬ جمهوری اسلامی را باید بایكوت سیاسی كنند٬ نه اینكه از نظر سیاسی حلوا حلواش كنند٬ هر یك روز در میان باهاش پای میز مذاكره برن· نامه های فدایت شوم برای خامنه ای بفرستند و اگر فردا جمهوری اسلامی قبول كرد كه دكان سلاح اتمی اش را ببندد٬ غرب تمام درهای اقتصادی٬ نظامی٬ سیاسی را بروش باز كنند· 

هیچكس غیر از خود ما رها كننده ما نیست. به هیچ دولت و جمع دول و نهاد دولتی برای كمك به ما نباید دخیل بست· آنها بدنبال منافع خودشان هستند و بس·  در هر صورت٬ ضمن محكوم كردن هر گونه تحریم اقتصادی كه سوخت و ساز و زندگی روزمره مردم را به گروگان بگیرد٬ و ضمن خواست بایكوت سیاسی جمهوری اسلامی٬ تنها راه رهائی ما مردم٬  چه با یا بدون تحریم اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی٬ چه با یا بدون جنگ آنها با ایران سرنگون كردن جمهوری اسلامی بدست خودمان است· نظرات

  1. عزیز برادر شما مثل اینکه کلاً از مرحله پرت افتاده اید این تحریم ها سوای اینکه که مردم ایران و حکومت ایران چه می خواهند و چه باید بکنند یا نکنند، مربوط است به مسأله هسته ای ایران ( که در مورد صحت و سقم ادعای طرفین می توان به بحث پرداخت) شما جوری از تحریم ها صحبت می کنید که گویی قدرتهای غربی نشسته اند ببینند مردم ایران چه می خواهند یا چه نمی خواهند و چه چیزی به نفع ایشان است و چه نیست، نه جان برادر از نقطه نظر بین المللی یا تصمیم گیرندگان حال حاضر نظام بین الملل مسأله مورد توجه که عواقبی چون تحریم را برای ایران یا مردم ایران یا حکومت اسلامی به ارمغان آورده است مسأله هسته ای و دغدغه ایشان است برای حل این مسأله، چرا باید همه چیز را از زاویه نگاه خویش به عنوان یک ایرانی و با مرکز ثقل قرار دادن دغدغه های خویش تحلیل نماییم

    پاسخحذف
    پاسخ‌ها
    1. اینكه مستقل از اراده ما تحریمهائی صورت گرفته نافی موضع گرفتن مانیست· اگر به زندگی روزمره ما ربط نداشت٬ میشد گفت به ما چه مربوط· حال٬ آیا شما از تحریمهای اقتصادی كه مستقل از خواست و اراده ما صورت گرفته و بر زندگی روزمره ما تاثیر منفی گذاشته است موافقید یا خیر؟

      حذف

ارسال یک نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

مردم عقبمانده یا حاكمیت ارتجاعی؟

مرعوب نشویم! درباره "انتخابات" اخیر

کاهش قیمت نفت و افزایش ضریب نوشیدن جام زهر