جدلی دوستانه دربارۀ اعدام· شما؟پس از انتشار خبر ترور یازده سپتامبر جمهوری اسلامی٬ اعدام صادق مرادی٬ در ملا عام در تهران٬ دوستی نظری را مطرح و پاسخی گرفت· نظر شما چیست؟

من: عقرب سیاه٬ صادق مرادی٬ فریاد زد: "من بي گناهم" ··· و رفت!

نظر دهنده: آه ای آسمان ها بگریید که پاک زادی به دیار نیستی شتافت!
فقط همین مونده که به نام آزادی، مشتی جانی بی شرافت رو "انسان" به حساب بیاریم.
اگر مادر شما هم یکی از آن قربانیان بود بدینسان مرثیه سرایی می کردید!؟

من: «اگر مادر شما هم یکی از آن قربانیان بود بدینسان مرثیه سرایی می کردید!؟»

اولا اگر مادر من یكی از قربانیان بود٬ مرا نبابد قاضی كنند· جامعه باید فاصله بگیره و صلاح جامعه را در نظر داشته باشه نه انتقام جوئی فردی را· دوما صلاح جامعه٬ خاتمه دادن به قتل عمد دولتی٬ یعنی اعدام است· قتل صرفنظر نظر از اینكه چه كسی و به چه علتی انجام بده یك عمل بغایت شنیع و ضد انسانی است· قتل مجرم همانقدر ضد انسانیست كه قتل قربانیان توسط مجرم· خطا را با خطا جواب نمیدن·

دست آخر اینكه٬ هدف سیستم "قضائی" جمهوری اسلامی ترور است· مجرم باشی یا نباشی٬ با مدرك یا بدون مدرك "یكی را باید اعدام كنند" كه مردم را بترساند٬ نه لزوما بخاطر جرم٬ بخاطر اینكه جمهوری اسلامی دائم 
احتیاج داره جلوی چشم ما٬ در انظار عمومی عمدا بیگناه را بكشه كه نسق مردم را بگیره

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

مردم عقبمانده یا حاكمیت ارتجاعی؟

مرعوب نشویم! درباره "انتخابات" اخیر

کاهش قیمت نفت و افزایش ضریب نوشیدن جام زهر