در تعریف از مرسی مصر دقیق باشیم
درسته كه گفته های مرسی كاسه كوزۀ جمهوری اسلامی را تاحدی بهم ریخت· اما یادمان باشد كه مرسی ضمن اینكه رقیب جمهوری اسلامی در خاورمیانه است اما از اونجا كه هر دو به جنبش اسلام سیاسی تعلق دارند٬ جمهوری اسلامی را برادر ناخرد میداند· یادمان باشه كه مرسی: اولا مشروعیت جمهوری اسلامی را با رفتنش به سیرك غیر متعهدین تایید كرد· دوما با جمهوری اسلامی اتمی موافقت كرد· و سوما مرسی در مخالفتش با اسد داره سنگ اخوان المسلمین در سوریه را به سینه میزنه· میخواد "اسلام مصالحه گر با غرب" را تقویت كنه و مثل مصر به حاكمت برساند٬ بیخود نیست سبزای اصلا طلب خیلی دوسش دارن٬ نیگا چه الله و اكبری میگه!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

مردم عقبمانده یا حاكمیت ارتجاعی؟

مرعوب نشویم! درباره "انتخابات" اخیر

کاهش قیمت نفت و افزایش ضریب نوشیدن جام زهر