در سراسر جهان در مقابل توحش دولت لعنتی آفریقای جنوبی بایستیم والا فردا تو و من را گلوله باران میكنند


دیروز دوشنبه سوم سپتامبر ٢٠١٢ ٬ دولت آفریقای جنوبی ٤ كارگر اعتصابی معدن طلای گلد وان واقع در "شرق مودر" را با گلوله مشقی زخمی كرد. حال یكی از زخمی شدگان وخیم است. این معدن متعلق به نوۀ ماندلاست كه پسر برادر (یا خواهر) جاكوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی نیز هست. آنچه كه در آفریقای جنوبی میگذرد یك نمایش عمدا علنی توحش سرمایه است. میخواهند به دنیا نشان دهند كه راست راست جلوی چشم ما میكشند٬ فیلمش را در رسانه ها منتشر میكنند و سپس كارگران را به اتهام قتلی كه خود مرتكب شده و همه جا منتشر كرده اند٬ با اتكا به یك قانون نژادپرستانه دستگیر و محاكمه میكنند. میخواهند بگویند كه نه تنها شرم نمیكنند كه باز هم شلیك میكنند و میكشند.

باید با تمام قوا در مقابل این توحش ایستاد در غیر اینصورت این گلوله ها فردا در آمریكا٬ كانادا٬ آسیا٬ اروپا٬ استرالیا نیز بر ما شلیك میشود. با تمام قوا از كارگران معادن آفریقای جنوبی حمایت كنیم و خواهان دستگیری و محاكمه فوری تمامی عوامل جنایت دولتی و خصوصی و پلیس متوحش شویم.
زنده باد همبستگی بین المللی با كارگران مبارز و حق طلب معادن آفریقای جنوبی

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

مردم عقبمانده یا حاكمیت ارتجاعی؟

مرعوب نشویم! درباره "انتخابات" اخیر

کاهش قیمت نفت و افزایش ضریب نوشیدن جام زهر