پست‌ها

نمایش پست‌ها از May, 2014

“ما برگشتیم”

تصویر
کشمکش طبقاتی در ایران در عرصه های اصلی پیکار با جمهوری اسلامی در ماه مه  (اردیبهشت)امسال شتاب حیرت آوری بخود گرفت. اشاره فهرست وار به  موقعیت جاری توازن قوا میتواند کمکی به تعیین تاکتیکهای لازم برای پیشروی مبارزات در تمام عرصه های فوق باشد. کارگران: بدنبال کمپین تومار۴٠ هزار امضا٬ کارگران تدارک اعتراضات وسیعی را در اول ماه مه دادند. جمهوری اسلامی با برقراری حکومت نظامی٬ دستگیری و ضرب و شتم  فعالان سعی کرد کارگران را بعقب نشینی وادار کند. کارگران اما موفق به برگزاری اجتماعاتی در شهرهای مختلف شدند. سنندج سرخ در این میان برجسته بود. مبارزات کارگری از آن پس شدت یافته است. زنان: مبارزه زنان حول خواست لغو حجاب اوج گرفت. لغو عملی حجاب در خیابانها و در فضای مجازی از مدتها پیش آغاز شده بود. انعکاس آن در خیابانهای تهران کتک خوردن ماموران نهی از منکر بود.  صفحه فیس بوکی آزادیهای یواشکی قرار بود نقش مهار این جنبش را بازی کند. تصرف ٣٠٠ هزار نفره آن توسط الغا طلبان حجاب باعث شد کمیت ضد جمهوری اسلامی طلبی اعضای صفحه برتلاش اصلاح طلبانه گرداننده آن غالب شود. همچنین بوسۀ لیلا حاتمی که با تهدید به زند…