پست‌ها

نمایش پست‌ها از December, 2014

کاهش قیمت نفت و افزایش ضریب نوشیدن جام زهر

اقتصاد مافیائی جمهوری اسلامی، چه آنجا که به ملاخوریهای ۴ و نیم [۱]، ٢ و نیم  [۲]و پیش از آن  نهصد میلیون دلاری [۳]های اخیر برمیگردد، چه به گم شدن ٢٢ میلیارد دلار در دبی [۴]، چه در ثروت افسانه ای خامنه ای که از طریق “ستاد اجرائی فرمان امام” جمع آوری میشود [۵]و چه فروش قاچاق روزانه نفت و طلا و مواد مخدر و هر چه که قابل قاچاق کردن باشد، یا باج گیری میلیون دلاری از قاچاق نفت عراق توسط سپاه  [۶]، یا ریخت و پاشهای میلیونی و میلیارد دلاری ائمه و اصحاب جمهوری اسلامی … بخشا با سود حاصل از نفت گره خورده است. جمهوری اسلامی جامعه ای درست کرده است که بزرگترین سرمایه دار”خصوصی” اش سپاه پاسداران است که تخمین زده میشود بین یک سوم تا دو سوم کل تولیدات ناخالص ملی را بدون هیچ حساب و کتابی در دست خود دارد. این موناپولاسیون البته اتفاقی نیست و میشود بطور قطع گفت که اجتناب ناپذیر بوده است. حکومت مافیائی را نهایتا یک نهاد مافیائی میتواند بچرخاند. سپاه پاسداران، این نهاد اقتصادی غول پیکر نظامی- اقتصادی در کنار شرکت ملی نفت ایران، که نزدیک به ٢٠ درصد از تولید ناخالص ملی ایران را در دست دارد و سومین شرکت بزرگ …