پست‌ها

نمایش پست‌ها از August, 2016

برجام انجام شد، شكستن رمز "پیروزی یا شكست برجام"

تصویر
چندین ماه است كه دو جناح جمهوری اسلامی ازجمله با كد "پیروزی یا شكست برجام" سیركی را براه انداخته اند كه نهایتا هر دو جناح را به نتیجه گیری واحدی میرساند: مردم ریاضت بكشید! شكست یا پیروزی، معیار چیست؟
تا آنجا كه به ارزش اسمی توافقنامه برجام برمیگرده، هر دو طرف توافقنامه به تعهداتشان عمل كردند، جمهوری اسلامی مراكز اتمی اش را بست، و توان غنی سازی اورانیوم را از بین برد و در مقابل آمریكا و غرب تاكنون بیش از ٩٠ درصد از تحریمهایی كه آمریكا، اروپا و شورای امنیت سازمان ملل روی جمهوری اسلامی مقرر كرده بودند را برداشتند. خب كجای این شكست و كجاش پیروزی است؟ برجام هر چه بود بواقع انجام شد. وقتی ارزش اسمی این توافقنامه را خراش بدیم و بدلایل نانوشته ای كه این توافق حاصل آن بود، برسیم متوجه میشیم كه دعوا و اسم رمز "پیروزی و شكست برجام" بر سر چیست. جناح اصطلاح طلب با تبلیغات كر كننده و نیشهای باز وزرا و رئیس جمهورش * امیدوار بودند * كه پروسه بسرانجام رساندن برجام تبدیل به پروسه * نرمالیزه كردن حكومت * شود. توجه كنید كه مقصد اجرای مفاد برجام نیست ــ مفادی كه بهرحال به انجام رسیدند ـ…