پست‌ها

نمایش پست‌ها از June, 2017

مشروعیت، معركه انتخاباتی، مشاركت

تصویر
تعابیر مختلفی از مشروعیت حکومت وجود دارد که نمونه هائی از آن شامل نمایندگی مردم از طریق صندوق رای انتخاباتی، قانونی بودن، حقانیت مذهبی یا خونی -- یا نژادی، جنسی و مشابه آن -- یا حقانیت عقلانی داشتن، میشود. معنای مشروعیت در قلمرو حاکمیت سیاسی متناسب با اشکال سیاسی حاکمیت تغییر کرده است. پس برای درک اینکه مشروعیت در جمهوری اسلامی(ج ا) تابع  کدام تعریف است باید شکل حکومتی ج ا را به عینه تبیین کرد: آیا ج ا نوعی از حاکمیت دمکراسی، تئوکراسی، پادشاهی، استبدادئ، توتالیتر، ترکیبی از اینها یا شکل دیگری از حاکمیت است؟ در هیچیک از اشکال نامبرده، به جز مورد دمکراسی، نمیتوان از صندوق رای به عنوان یک فونکسیون جابجائی قدرت صحبت کرد و بجز در مخیله تئوری پردازان نسبیت فرهنگی، کسی نمیتواند حاکمیت سیاسی در ج ا را نوعی از دمکراسی قلمداد کند. در نتیجه وقتی از "انتخابات " در ج ا صحبت میشود، باید پرسید این پدیده چه کارکردی برای حکومت دارد؟ آیا در یک سیستم تئوکراسی، فونکسیون انتخابات میتواند جائی در تعیین قدرت سیاسی داشته باشد؟ در دمکراسی لیبرال غربی -- چه تخلف و تقلبی در انتخابات رخ دهد یا خیر-- نق…

بازنده ها

تصویر
چه كسی واقعا اهمیت میده كه اكبرپونز، ابراهیم دلقك، فرخ نگهدار، مهدی خانبابا ت، اكبر سروش، م بهنود، ع مهاجرانی و سایر ایل و تبارسبز دوم خردادی اصطلاح طلب + سایتهای كلمه و گویا، رسانه های بی بی سی و صدای آمریكا و دویچه وله، رادیو فرانسه و تلویزیون من و تو، پرس تی وی و مشابه آن علاوه بر فرشهائی كه هافینگتن پست و نیویورك تایمز و تایمز و سی ان ان وسی بی سی و ای ان سی و ای بی سی و واشنگتن پست و فارین پالیسی و --- برای جماعت بالا پهن كردند، مضاف بر ترییونها و تبلیغات رفقای سینه چاك ج ا مانند چامسكی و كوربین و اس دبلیو پی و توده ایهای انگلیسی و آمریكائی و اروپائی و ... چی میگن و چه نظری دارند؟ نظر این بنجل فروشهای مرتجع آویزان شده به ریش آخوند كه اغلب دچار مرض مزمن نارسیسم هستند بدرد دارلمجانین میخورد! چرا؟

كلكسیون بالا نزدیك ٨ ساله كه بطور شبانه روز زمین و زمان را بهم بافته، مهندسی خبری و تحلیلی و افكار كرده تا به ما بگن "مردم" انقلاب نمیخوان، اصلاحات میخوان! بما گفتن "خشونت" بده و حسن روحانی خوب و معتدله و هزار و یك خروار چرندیات دیگر در حمایت از ج ا را در بوغ كردند! نت…