بازنده ها

چه كسی واقعا اهمیت میده كه اكبرپونز، ابراهیم دلقك، فرخ نگهدار، مهدی خانبابا ت، اكبر سروش، م بهنود، ع مهاجرانی و سایر ایل و تبارسبز دوم خردادی اصطلاح طلب + سایتهای كلمه و گویا، رسانه های بی بی سی و صدای آمریكا و دویچه وله، رادیو فرانسه و تلویزیون من و تو، پرس تی وی و مشابه آن علاوه بر فرشهائی كه هافینگتن پست و نیویورك تایمز و تایمز و سی ان ان وسی بی سی و ای ان سی و ای بی سی و واشنگتن پست و فارین پالیسی و --- برای جماعت بالا پهن كردند، مضاف بر ترییونها و تبلیغات رفقای سینه چاك ج ا مانند چامسكی و كوربین و اس دبلیو پی و توده ایهای انگلیسی و آمریكائی و اروپائی و ... چی میگن و چه نظری دارند؟ نظر این بنجل فروشهای مرتجع آویزان شده به ریش آخوند كه اغلب دچار مرض مزمن نارسیسم هستند بدرد دارلمجانین میخورد! چرا؟

كلكسیون بالا نزدیك ٨ ساله كه بطور شبانه روز زمین و زمان را بهم بافته، مهندسی خبری و تحلیلی و افكار كرده تا به ما بگن "مردم" انقلاب نمیخوان، اصلاحات میخوان! بما گفتن "خشونت" بده و حسن روحانی خوب و معتدله و هزار و یك خروار چرندیات دیگر در حمایت از ج ا را در بوغ كردند! نتیجه اینهمه "مهندسی افكار" در خارج كشور چی بود؟ صفر!! به غیر از خود این جماعت ، ٩٩ درصد از ایرانیانی كه از دست جمهوری اسلامی ساكن خارج از كشور شده اند، میخوان سر به تن جمهوری اسلامی نباشد! اینرا آمار خود جمهوری اسلامی در معركه اخیر "انتخاباتی" به ما گفت.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

مردم عقبمانده یا حاكمیت ارتجاعی؟

مرعوب نشویم! درباره "انتخابات" اخیر

بافت سنی اپوزیسیون